Werk als sleutel tot integratie

Wie werkt, moet kunnen vooruitgaan in het leven. Werken is waardevol. Werk zorgt voor een inkomen, structuur, emancipatie en integratie. Het geeft je leven meer betekenis, je kan iets betekenen, je levert een bijdrage aan de maatschappij. Je bent er onderdeel van. Je hoort erbij. Je bouwt mee aan de wereld van morgen. De mensen die elke dag en nacht opstaan om te gaan werken en die vooruit willen in het leven. Daar hoor ik ook bij.