Waarom ga ik in de politiek

In een wereld van groeiende polarisatie, gedreven door populisten blijft het cruciaal dat we allen liberaal enkel het individu aanschouwen.

Ofwel kijk ik met lede ogen aan hoe onze samenleving verder polariseert ofwel probeer ik een positieve bijdrage te leveren door onze samenleving terug verdraagzaam te maken door het liberale gedachtengoed te verdedigen.

En het doet me pijn om onze samenleving zo gesegregeerd te zien worden. Een kleurrijke maatschappij waarin iedereen deel uitmaakt en waar er geen plaats is voor haat. Daar zijn we allen verantwoordelijk voor.

Vandaar dat ik mij engageer op maatschappelijk vlak en mijn stem wil laten horen. Mijn stem die voor iedereen telt ongeacht afkomst, religie, gender. Beginnen met mensen de vrijheid te geven om te zijn wie ze willen zijn. Vrijheid en kansen geven. Zodat ik het beste van mijn leven kan maken.

Een wij-zijn discours van de populisten staat mijn vrijheid in de weg. Ik wil strijden voor een inclusief samenlevingsmodel. Ik wil hard werken en de beste toekomst voor mijn zoon garanderen. Ik ben een trotse Belg, Vlaming, Antwerpse, Puursenaar.

 

Climate of fear

De terroristen en met name Isis hebben een climate of fear gecreëerd waardoor mensen in angst zijn beginnen leven. Angst voor aanslagen en terreur, angst voor de extreme Islam. We werden de voorbije jaren overspoeld met nieuwsberichten over Isis die de islam misbruiken voor hun politieke ideologie. Extreem rechts is in heel Europa in opmars.

Het is nog moeilijk om de samenleving te overtuigen dat de Islam ook een gematigde en vreedzame overtuiging kan zijn. Isis heeft het voor ‘de goeie’ verziekt.

De Islam zijn reputatie is verwoest en moslims worden automatisch eraan gelinkt. Ik lees met frustratie de kranten en zie de berichtgeving binnenstromen over de gruwelijke daden van terreur. Ik wil niet gelinkt zijn aan hun, maar door mijn afkomst wordt ik automatisch gestigmatiseerd. Ik ben dat beu. Het kwetst mij en ik wil hier verandering in brengen.

Isis heeft het land van mijn ouders verwoest en duizenden slachtoffers gemaakt. We moeten terrorisme met alle middelen bestrijden. De extreme ideologie veroordelen en volledig bannen vanuit onze maatschappij.

Ik zal hier nooit over zwijgen.